Formål med Spejderarbejdet:

Kontakt

Adresse: 

Skovvejen 83, Slagelse

Gruppeleder: Thomas Frankel Goul, Tlf.: 26192164

Gruppeleder: Lone Frankel Goul Tlf. 24904634

Formand: Jannik Stenstrup, Tlf.: 40534890

Kasserer: Peter Simonsen, Tlf.: 26217293

Sommerlejrkonto, Nordea: 2204 7556 510 045

Fællesbillede Tydal Jamborette 2015
Dragen Åge med ledere
IMG 2770

Formål med Spejderarbejdet:

Formålet med spejderarbejde i Det Danske Spejderkorps og dermed også hos 2. Hellig Anders Spejderne er:

 • Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Den måde vi arbejder med formålet i 2. Hellig Anders Spejderne, er ud fra de værdier som vi sammen har vedtaget i bestyrelsen og ledergruppen. Værdierne er:

 • Fællesskab
 • Natur
 • Venskab
 • Udvikling
 • Ærlighed

Værdierne i 2. Hellig Anders Spejderne tager udgangspunkt i Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund

Hvis du har lyst til at læse mere om værdierne i 2. Hellig Anders Spejderne kan du se vores udviklingsplan i spalte til højre.

 

I 2. Hellig Anders Spejderne arbejder vi selvfølgelig efter spejdermetoden.

Spejdermetoden består af syv lige vigtige elementer, som i samspil gør spejderarbejdet særligt. Metoden beskriver, hvordan vi arbejder, når vi skaber aktiviteter og oplevelser, for at hver spejder bedst muligt udvikler sig i retning af Det Danske Spejderkorps’ formål:

 • Spejderlov og -løfte
  Vi har et fælles værdisæt og gør vores bedste for at leve efter det.
 • Patruljer
  Vi løser opgaver og udfordringer i små selvstændige fællesskaber.
 • Learning by doing
  Vi eksperimenterer og handler for gennem oplevelser og refleksion at lære nyt.
 • Samfundsengagement
  Vi forholder os til vores omverden og er i levende samspil med den.
 • Medbestemmelse
  Vi har alle mulighed for indflydelse på og ansvar for aktiviteter og oplevelser.
 • Friluftsliv
  Vi lever, leger og lærer i naturen, hvor vi er stille, vilde og nysgerrige.
 • Personlig udvikling
  Vi udfordrer os selv og hinanden, så indsats fører til, at vi hver især udvikler os.

Hvis du vil læse mere om spejdermetoden kan du læse mer om den i højre spalte, eller på DDS.dk .