2. Hellig Anders Spejderne

Kontakt

Adresse: 

Skovvejen 83, Slagelse

Gruppeleder: Thomas Frankel Goul, Tlf.: 26192164

Gruppeasssistent: Lone Frankel Goul Tlf. 24904634

Formand: Jannik Stenstrup, Tlf.: 40534890

Kasserer: Peter Simonsen, Tlf.: 26217293

Sommerlejrkonto, Nordea: 2204 7556 510 045

Fællesbillede Tydal Jamborette 2015
Dragen Åge med ledere
IMG 2770

2. Hellig Anders Spejderne

2. Hellig Anders Spejdernes historie

D. 10.april 1916 blev der oprettet en afdeling af Det Danske Spejderkorps i Slagelse.

Afdelingen blev oprettet ved at de drenge der var interesseret i spejderarbejdet blev tilsagt til at give møde på Ridehuspladsen, hvorefter de gik til Herthalund hvor de blev delt i 2 patruljer af hver 6 mand.

I 1922 var der to afdelinger 1. Slagelse var troppen og seniorerne var i 2. Slagelse.

I 1924 deltog Slagelse spejderne i den store Jamboree på Ermelunden der havde besøg af Baden-Powel.

I 1927 var der 4 troppe i Slagelse, der var dog ikke lige god gang i dem alle. Derfor blev det besluttet at de blev lagt sammen til Hellig Anders Trop.

I 1929 startede man med at bygge det første spejderhus i Slagelse. Dette lå på hjørnet af Teglværksvej og Slots Alléen. Huset blev indviet 6. marts 1932.

Vi er nu kommet frem til selve oprettelsen af 2. Hellig Anders Trop.

Dette skete ved en parade d. 18. oktober 1936 ved Arnehavehus hvorved Hellig Anders Trop blev delt i 1 og 2. Hellig Andres trop. På samme tidspunkt blev Slagelse kolonne også oprettet.

Den første Tropsfører var Frederik Wilken-Jensen, Ellen Sparre Hansen blev Flokfører. Troppen bestod af 3 patruljer; Bjørne, Buldogge og Falke.

Efter delingen understregede den ny tiltrådte Kolonnechef at de to troppe skulle samarbejde og ikke konkurrere. Efter delingen marcheredes til kolonnehuset, hvor kolonnen trådte af. Nogen dage inden var der blevet fastsat regler som skulle danne grundlaget for det fremtidige samarbejde.

Sommerlejren i 1937 gik til Sønderjylland. Dette dog kun for dem der ikke deltog på Jamboree i Holland.

I løbet af de næste mange år var spejderne delt i Det Danske Spejderkorps og i Det Danske Pigespejderkorps. I løbet af de år blev Kløverhuset opført og der blev bygget et nyt kolonnehus, Huset ved skoven. I dag er Kløverhuset overtaget af Sct. Georges Gilderne (tidligere spejdere og andre med tilknytning til spejderbevægelsen) og Huset ved Skoven som rummer Trelleborg spejderne og 2. Hellig Anders gruppe. De to sidste tilbageværende DDS spejdergrupper i Slagelse.

Sammenlægningen af de 2 spejderkorps

I starten af 70´erne blev der fra de 2 korpsledelser taget kontakt til hinanden. Dette resulterede i at korpsene på deres korpsrådsmøder besluttede at sammenlægningen kunne ske fra januar 1973—og sammenslutningen blev fejret med en fælles sommerlejr i Hvalpsund i 1974.

I Slagelse besluttedes det at 2. Slagelse trop (piger) og 2. Hellig Anders trop (drenge) blev slået sammen til en gruppe under navnet 2. Hellig Anders Gruppe. Helt officielt blev det vedtaget på et styrelsesmøde den 22. januar 1974. Patrujlerne var derefter: Flammen, Bongo, Hiawatha, Ræveunger (piger), Buldogge, Bjørne, Hjorte, Bæver, Vildsvin (drenge) og Okser (drengeklan).

I de næste mange år var de afdelinger vi kender i dag ikke alle repræsenteret i vores gruppe da man havde valgt at bibeholde den gamle opdeling med Mejser (pigerne) og Ulve (drengene) for de 8-12 årige. Derefter rykkede man op i troppen, hvor patruljerne også var kønsopdelte.

I 1980 afholdtes SPEJD 80 som var dette års korpslejr.

Blå Sommer (landslejr) blev afholdt i 1985 for første gang ved Haderslev. Siden har DDS afholdt Blå Sommer i 1989, 1994, 1999, 2004 og 2009 ved Stevninghus Spejdercenter i Sønderjylland.

I 1986 kunne gruppen fejre 50 års jubilæum med åbent hus. Frederik Wilken-Jensen (den første tropsleder) plantede et træ bag spejderhuset til minde om dagen. Gruppen havde dengang ca. 93 medlemmer.

Vores mikroflok blev startet i 1994 hvor de første ledere var Jane Green Hansen og Hanne Wettendorff

I august 2003 bestemmer gruppen sig for at ændre strukturen fra ulve– og mejseflokke, til korpsets officielle struktur med mini—og juniorflokke—en struktur, der stadig består.

Rævehøj

I 1969 erhvervede 2. Hellig Anders trop en grund lidt uden for Slagelse. Den grund der her er tale om, er selvfølgelig Rævehøj. I mange år blev den flittigt brugt af alle afdelinger i gruppen. Patruljerne havde deres egne patruljegrunde, og flokkene holdt til i lysningerne ved fælles grunden. Mammut Klan har også lavet forskellige projekter på Rævehøj, som netop har pladsen til de vilde seniorideer. Bl.a. Kan det nævnes at klanen i 1990érne byggede et stort kulsøtårn.

en så kom der nogle år, hvor gruppen ikke rigtig fik gjort brug af Rævehøj. Det er heldigvis i de sidste år blevet ændret således, at bl.a. minierne bruger den til de ugentlige møder i sommerhalvåret og troppen igen er begyndt at bruge og lave lejretablering på deres egne patruljegrunde

Fremtiden

I dag står 2. Hellig Anders Gruppe stadig stærkt. Vi har nogle dejlige og aktive spejdere, en engageret ledergruppe samt en flok forældre der bakker os op både til hverdag og i forbindelse med forskellige arrangementer. Vores mål er forsat at give børn og unge nogle oplevelser udover det sædvanlige. Vi ønsker desuden at sørge for at gruppen vedbliver med at være en attraktiv spejdergruppe, bl.a. ved at have fokus på sammenhold, spændende oplevelser og spejderværdierne.

Gruppen i dag og lidt om fremtiden

I dag består gruppen af 76 aktive spejdere og ledere. Det er en fremgang på 25 % på et år. Dette skyldes ikke at vi har lavet kampagner for at få flere spejdere, men udelukkende at lederne laver spændende og inspirerende spejderarbejde.

Gruppen består af 5 afdelinger; mikroflokken fra 6-8 år, miniflokken fra 8-10 år, juniorflokken fra 10-12 år, troppen fra 12-17 år og klanen fra 16-25 år.

Inden for de sidste år har gruppens ledere haft fokus på styrkelsen af fællesskabet blandt andet ved at give spejderne oplevelsen af at vi er mange.

Dette har blandt andet været muligt til fælles gruppeweekender den sidste weekend i januar, og fælles sommerlejre. Inden for de sidste år har gruppen været på følgende fællesommerlejre:

Blå Sommer i 2009 ved Kliplev

Sommerlejr på Bornholm 2010 i nærheden af Aakirkeby

- og næste år drager vi også af sted sammen til Spejdernes Lejr 2012 ved Holstebro som er fælles korpslejr for de 5 spejderkorps i Danmark (Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Det Danske Baptist spejderkorps, De Grønne Pigespejdere, KFUM spejderne og Det Danske Spejderkorps)

I år har de enkelte grene været på deres egne sommerlejre—for første gang i mange år har klanen haft deres egen sommerlejr til udlandet (Tyskland).

Spejderarbejdet i dag er ikke kun kort og kompas, førstehjælp og alle de andre kendte spejderfærdigheder. Fokusset på at tage mærker er ikke længere så stor som det har været. Men det er stadig vigtigt at give spejderen noget grundlæggende med videre i livet, derfor kan de tage færdigheds- og forløbsmærker ved siden af alt det andet spejderarbejde.

I det daglige spejderarbejde er det vigtigt at der stadigvæk er nogen af traditionerne der holdes i hævd. Dette gøres ved at vi sælger lodsedler, deltager i den nationale spejderhjælpsuge, afholder Tænkedag samt Sct. Georgsdag.

Vi har en stor forhåbning om at vi kan få gruppen til at vokse ved fortsat at lave spændende spejderarbejde.