Nyheder

Grupperåd (generalforsamling) 2018

Kære spejdere, forældre og ledere.  

Så er det tid til vores årlige grupperådsmøde (generalforsamling). Det er en super mulighed for jer forældre at få mere
viden om jeres barns spejderliv og ikke mindst at få indflydelse på vores værdibaserede organisation.  I år har vi valgt at
afholde grupperådsmødet hjemme i spejderhuset i forbindelse med de almindelige spejdermøder. Der vil i forbindelse 
med mødet blive serveret lidt mad til både forældre og spejdere og sammen med mødet blive afholdt ”Tænkedag”

 Program:

 18.00-18.45 Grupperådsmøde

 18.45-19.30 Spisning

 Under grupperådsmødet vil der selvfølgelig være tænkedagsaktiviteter for spejderne og evt. søskende.

 Der er selvfølgelig også valg til bestyrelsen – alle poster er aftalt besat, men hvis du har lyst til at stille op enten som 

suppleant eller som medlem af bestyrelse, så kontakt enten gruppeleder Thomas Frankel Goul (thomas [at] frankel [dot] dk

eller formand Jannik Stenstrup (jannik [at] stenstrup [dot] dk)

 Hvis I har forslag, som I ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal det være formanden i hænde senest torsdag 

d. 8. februar 2018 på mail til formand Jannik Stenstrup på mail jannik [at] stenstrup [dot] dk.

 

Vedhæftet er indkaldelsen i sin fulde tekst, samt udviklingsplanen for 2. Hellig Anders.

Regnskab og budget kan hentes på vores hjemmeside senest én uge før mødet.

 

Tilmelding skal ske på hjemmesiden http://2hag.dk/ senest fredag d. 9. februar 2018.

 

Vi glæder os meget til at se jer alle.

 Spejderhilsen 

 Ledere og bestyrelse i 2. Hellig Anders Spejderne